Openbaar onderwijs

De Meent is een openbare school voor ieder kind, met welke achtergrond dan ook. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor elk individu.

Op De Meent vinden we het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of - overtuiging. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving.
Het uiteindelijke doel is dat kinderen elkaar begrijpen in hun sociale handelen en dus actief tolerant zijn.

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. De kernwaarden van het openbaar onderwijs onderstrepen wij: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting! Samen leven, samen leren.