Samenwerking

De Meent werkt met een aantal partijen samen:

KidsFirst
KidsFirst biedt op De Meent kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse en naschoolse opvang aan. Indien u dit wenst af te nemen, kunt contact opnemen met 0598-227015 of via https://www.kidsfirst.nl/

Logopedie Wilderhof
Logopediepraktijk Wilderhof is een onafhankelijk partij, welke op De Meent logopedie kan aanbieden aan kinderen die dat nodig hebben. Indien u dit wenst af te nemen, kunt u contact opnemen met Brechje te Braake (0596-533099) of via http://www.logopediewilderhof.nl/

Leerbewegen, kinderoefentherapie
Praktijk Leerwegen is een onafhankelijk partij, welke op De Meent kinderoefentherapie kan aanbieden aan kinderen die dat nodig hebben. Indien u dit wenst af te nemen, kunt u contact opnemen met Liesbeth Tijdens (06-16475004) of via http://www.leerbewegen.nl