Missie en Visie

Missie

De Meent is een openbare dorpsschool waar we oprechte aandacht hebben voor elkaar. De Meent staat voor onderwijs waarin een stevige basis wordt gelegd voor een eigen plek in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig en prettig voelen, zodat zij tot leren kunnen komen.

Visie

Samen
We hebben elkaar nodig om tot optimale ontwikkeling te komen. De kracht van onze kleinschalige dorpsschool is dat we elkaar allemaal kennen. Op De Meent zorgt iedereen voor elkaar en kijkt naar elkaar om. Dat maakt dat kinderen zich veilig voelen op onze school.
Door samen te werken leren kinderen overleggen, hun mening te verwoorden, verantwoordelijkheid te nemen en leren ze van elkaar. We gebruiken coöperatieve werkvormen om het samenwerken te stimuleren. Samenwerken zorgt voor plezier en vergroot het vertrouwen in elkaar.
Teamleden leren van en met elkaar om zo steeds te werken aan het verbeteren van het onderwijs. Alle teamleden voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van alle kinderen. Zo zorgen we samen voor een doorgaande lijn.
Samen betekent ook dat wij werken vanuit de driehoek ouder-kind-school. Contact met ouders vinden we belangrijk. Door samen met hen achter het kind te staan, bieden we een stabiele basis.

Welzijn
Je veilig voelen en jezelf mogen zijn vinden wij basisvoorwaarden om tot leren te komen. Vanuit de relatie bouwen we aan een veilig pedagogisch klimaat. Er is ruimte voor ontspanning en plezier. We geven kinderen de kans zichzelf te ontwikkelen en we leren ze dat fouten maken mag. Leerkrachten geven vol passie les, zodat kinderen betrokken zijn en vanuit intrinsieke motivatie willen leren.

Kind centraal
Ieder kind is uniek. Daar hebben we oog voor en dat waarderen we. We vinden het belangrijk dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom houden wij rekening met de verschillende behoeften. Dit doen we door te differentiëren in lesaanbod, taalgebruik en begeleiding naar zelfstandigheid. Ook besteden we veel aandacht aan sociaal emotionele vorming en burgerschap, zodat elk kind zichzelf leert kennen en zich kan redden in de maatschappij.

Kwaliteit
We vinden het belangrijk dat we een kind als persoon laten groeien. We streven ernaar dat elk kind zich maximaal ontwikkelt, zowel op cognitief gebied, maar zeker zo belangrijk is de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kwaliteit betekent voor ons dan ook dat we breder kijken dan alleen de leeropbrengsten.