Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid zien wij op De Meent als een vorm waarin de school en de ouders voortdurend samenwerken om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van het kind.

Contact tussen ouders/verzorgers en school
Algemene informatie over de leerstof en andere bezigheden in de klas zal de leerkracht via Klasbord aan de ouder melden. Op Klasbord kunt u als ouder ook extra informatie vinden over wat er een bepaalde periode gespeeld heeft of staat te gebeuren.

Aan het begin van het schooljaar vinden startgesprekken plaats met alle ouders van de school. Het startgesprek is een investering in de relatie tussen ouders en school. Als ouders en leerkracht elkaar hebben leren kennen bij de start, weten ze elkaar makkelijker en sneller te vinden als er een situatie is die daarom vraagt. In een startgesprek kunnen ouders vertellen over hun kind, wat het kan, wat het niet kan, waar hun kind blij van wordt, en waarvan niet, bijzondere eigenschappen, gezondheid en wat de leerkracht nog meer zou moeten weten. Het startgesprek is ook essentieel wanneer de leerkracht voor de tweede keer dezelfde klas heeft. Wederzijdse verwachtingen tussen ouders en school kunnen worden uitgesproken. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over hoe ouders en school in het komende jaar samen optrekken. Ieder vanuit zijn eigen deskundigheid, maar wel samen, zodat een kind goed tot zijn recht kan komen.

Naar aanleiding van de rapporten zijn er twee keer per jaar (jan./febr. en jun/juli) de zogenaamde 10- minutengesprekken. Voor beide gesprekken worden de ouders via mail uitgenodigd om zich in te schrijven via de ouderplanner van Klasbord.

Op uitnodiging van de leerkracht kunt u ook tweemaal per jaar extra gevraagd worden om op de contactavond te komen voor een gesprek over de vorderingen van uw kind. Indien u niet door de leerkracht voor de contactavond bent uitgenodigd, maar u wilt toch komen omdat u bijvoorbeeld zelf iets wilt bespreken, dan bent u van harte welkom. Bij nieuwe kinderen vinden we het fijn als beide ouders de eerste contactavond samen bezoeken.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
· Op het plein, telefonisch of via Klasbord kunt u iets doorgeven aan de leerkracht over uw kind. Heeft u iets waarover u even rustig wilt praten, maak dan een afspraak.
· Tijdens het startgesprek vertelt de leerkracht in hele grote lijnen wat er het schooljaar staat te gebeuren. De ouders ontvangen aan het eind van het gesprek een hand-out met meer uitleg over de leerstof die hij of zij dat jaar gaat behandelen.
· Op het moment dat er nieuws is, wordt dit geplaatst op Klasbord. Bij urgent nieuws zal er een spoedbericht vanuit Klasbord naar de ouders worden verstuurd. Hierdoor bent u altijd up-to-date.
· Aan het begin van het schooljaar krijgen alle oudsten een schoolkalender over het schooljaar mee met allemaal praktische informatie.
· De website bevat informatie over de school. Veel documenten, zoals de schoolgids, de schoolkalender, het SOP zijn daar terug te vinden.