Nieuwe leerlingen

Aanmelding
Onze school kent geen wachtlijst. Wel vinden we het prettig ruim van tevoren te weten welke kinderen onze school gaan bezoeken. U kunt uw kind(eren) (telefonisch) aanmelden bij de directeur. Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding wanneer u zich nog aan het oriënteren bent. We komen graag met u in contact!

Afspraken instroom 4-jarigen
• Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats, met daarbij een rondleiding door het schoolgebouw. Tijdens het gesprek wordt aan de ouders informatie uitgereikt over de school en kunnen ouders vragen stellen.
• Ouders krijgen na het kennismakingsgesprek een mapje mee met daarin het inschrijfformulier en een formulier waarop een aantal specifieke vragen beantwoord kunnen worden over de ontwikkeling van hun kind. Hierdoor krijgen wij een beeld van de onderwijsbehoeften.
• De gegevens uit het geretourneerde inschrijfformulier worden door de directeur verwerkt in de leerlingadministratie.
• Juf Anneke is leerkracht van groep 1/2 en tevens ook contactpersoon van de peuterspeelzalen en de kinderopvang, waardoor er sprake is van een warme overdracht en doorgaande lijn.
• Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag neemt juf Anneke (telefonisch) contact op met de ouders om afspraken te maken over het wennen.
• Na het (telefonische) contact stuurt juf Anneke een welkomstkaart met daarop aangegeven de eerste dag waarop de leerling echt naar school mag. De eerste schooldag voor een kind is de dag nadat hij/zij vier jaar wordt.
• Een nieuwe leerling mag 3 dagdelen wennen. Indien nodig kan de wenperiode uitgebreid worden naar maximaal 5 dagen (10 dagdelen).
• De ouders van kinderen die in de zomervakantie en eerste maand na de zomervakantie 4 jaar worden, worden voor de zomervakantie gebeld. Zij starten meteen na de zomervakantie. Kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten ook na de zomervakantie. De leerlingen die in of direct ná de zomervakantie (dus in het nieuwe schooljaar) starten worden in de gelegenheid gesteld om vóór de zomervakantie kennis te maken.