Maandbericht

Agenda school

Kalender school

<<  December 21  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Medezeggenschapsraad

De Wet op de medezeggenschapsraad (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet beschrijft de rechten en plichten van een MR. Wanneer een basisschool bij een stichting met meerdere basisscholen behoort, dan is tevens een GMR aanwezig. Onze GMR is overkoepelend over alle basisscholen die zijn aangesloten bij stichting OPOS. In de GMR hebben van elke school één ouder en één leerkracht zitting. De GMR wordt om advies of om instemming gevraagd over voorstellen van het bevoegd gezag over onderwerpen die alle openbare scholen aangaan. Ook heeft de GMR initiatiefrecht en kan zij zelf zaken aankaarten bij het bevoegd gezag.

De MR van obs De Meent bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben evenveel leden in de MR; 3 ouders en 3 leerkrachten. Zitting in de MR vindt plaats gedurende 3 jaar. Na 3 jaar kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid zijn / haar plaats innemen. Wanneer het personeelsaantal of het aantal ouders dat zich heeft aangemeld groter is dan het aantal vereiste leden vindt een verkiezing plaats. De directeur van de school maakt geen deel uit van de MR.

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij kunnen voorstellen doen aan de directie.
De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid. Ten minste 2/3 van de MR of de geleding dient akkoord te zijn met het punt voordat het kan worden uitgevoerd.Te denken valt hierbij aan: wijzigen onderwijskundige doelstellingen van de school, wijziging schoolregelement en nog een aantal andere taken.
Daarnaast hebben zij adviesbevoegdheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld wijziging of vaststelling van beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de vakantie, nieuwbouw en nog vele andere zaken.

De twee geledingen in de MR hebben ook hun eigen instemmingsbevoegdheden. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling, maar ook verandering in taakverdeling. De oudergeleding heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang en vaststelling van de schoolgids.

Namens de ouders zijn vertegenwoordigd: Marlinde van Bostelen (voorzitter), Miriam Prins (afgevaardigde GMR), Laura van der Tuin.

Namens het team: Dorijn de Vries, Raymond Lambeck, Betsy Bos (afgevaardigde GMR).